O nás

Aktuality

•Přehled letních táborů a soustředění DDM Benešov na rok 2015 zde..

Jarní prázdniny s Domem dětí a mládeže Benešov - 16.2. - 20.2.2015 - program zajištěn pro děti od 1. třídy od 9.00 do 16.00 hodin včetně oběda, cena: 130,- Kč za jeden den (zahrnuje oběd, pedag. dozor, materiál, odměny, pitný režim). Pondělí: "Prázdninové koulení" (turnaj v kuželkách) a "Hraj a vyhraj" (měření sil mezi jednotlivci a skupinami). Uterý: "Sportovní hry a soutěže" a "Masopustní veselí" (pečení masopustních koláčků). Středa: "Výlet za pražskými strašidly" (doprava vlakem, cena: 200,- Kč). Čtvrtek: "Pro šikovné ruce" (modelování z keramické hlíny) a "Vycházka zimní přírodou" (hry, soutěže, sněhové radovánky). Pátek: "Výtvarné hrátky" (enkaustika) a "Veselé odpoledne" plné pohybových her. Na jednotlivé dny je nutné se přihlásit předem nejpozději do 10.2.2015 u I. Růžičkové, M. Rýdlové,  Mgr. I. Křížkové, Ing. Z. Sedláčkové, L. Strachotové.

 •Děti a rodiče, pozor! Pojeďte do Prahy do Divadla S+H na představení "Hurvínek mezi osly". V neděli 22.3.2015, sraz a odjezd v 9.00 hodin od ZŠ Jiráskova Benešov, návrat kolem 13.00 hodin. Cena: 270,- Kč (doprava, vstupenka, pojištění a pedagogický dozor). Přihlášky a informace: Ivana Růžičková, 317 721 911, mobil: 607 682 936.

• Přehled zájmových kroužků a přihlášku do kroužků na školní rok 2014 - 2015 si můžete prohlédnout zde..

• Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2014 - 2015 si můžete vyzvednout v Domě dětí a mládeže Benešov začátkem června 2014.

Základní údaje

Zřizovatel
Město Benešov
Adresa
Poštovní 1668, 256 01 Benešov
Telefon/fax
+420 317 721 911
Mobil
+420 603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Ředitelka
Milada Rýdlová
 
Turistická základna DDM Benešov Jablonná nad Vltavou
Alena Bronová, tel.: +420 317 791 115
budova DDM

Kontakty

Telefon
317 721 911
Fax
317 721 911
Mobil
603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Webové stránky
http://www.ddmbenesov.cz
Ředitelka DDM
Milada Rýdlová
Statutární zástupce
Milada Rýdlová

Provozní doba


od 8.00 do 18.30 hodin

Charakteristika

Dům dětí a mládeže Benešov je příspěvková organizace, která uskutečňuje vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce a organizace v průběhu celého roku. K této činnosti využívá prostor a zařízení budovy DDM Benešov, Poštovní 1668, místnosti, budovu a areál Turistické základny DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou 44, krytý plavecký bazén Benešov, Sokolovnu, Sportovní halu ZŠ Jiráskova Benešov, taneční sál ZUŠ Benešov, tělocvičnu Gymnázia Benešov. Hlavní činnost DDM Benešov je vymezena §111 Zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších zákonů a Vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem DDM je co nejširší zapojení dětí a mládeže do pravidelné zájmové činnosti. Podařilo se za pomoci zkušených interních pracovníků i externích spolupracovníků zajistit oblasti estetické, sportovní, hudební, přírodovědné a společenskovědní. Dle rozborů KÚ Středočeského kraje se DDM Benešov řadí na přední místa, jak v počtu zájmových útvarů, tak v počtu organizovaných členů. Každý měsíc pořádá DDM Benešov řadu příležitostných akcí, které jsou uvedeny na webových stránkách a v měsičním programu Fantazie. Ten je k dispozici v budově DDM Benešov, Poštovní 1668.

Programy a projekty

projekt SROP
komunitní plánování sociálních služeb v regionu Benešov

 

Minimální preventivní program

Další možnosti činnosti

Spontánní aktivity

Otevřený klub - herna
- možnost zapůjčení společenských her

Venkovní zastřešené hřiště
- možnost sportovních aktivit
 
Turistická základna DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou

Leží v blízkosti Slapské přehrady 25 km od Benešova směr Neveklov.

Kapacita 37 lůžek (palandy).

Provoz je celoroční se zajištěním celodenní stravy a pitného režimu. Je možnost využit krytý bazén ve VZ Měřín.