O nás

Aktuality

V neděli 15.5.2016 se uskuteční akce s názvem "Pochod za zakletou princeznou". 

 obrázek

• Nyní nově nás taky naleznete na Facebooku - odkaz zde

• Děti, rodiče pozor! Pojeďte s námi do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na představení Hurvínkova nebesíčka v sobotu 21.5.2016.

 obrázek

  • V sobotu 19.3.2016 odpoledne si děti přišly do Domu dětí a mládeže Benešov uplést pomlázky a vymodelovat slepičku z keramické hlíny. Akce se vydařila a velkým překvapením celé akce bylo malování vajíček pomocí robota a počítače, které pro účastníky připravil vedoucí zájmového kroužku Robotiky a elektroniky Pavel Šach.
    Milada Rýdlová
  • Bramborovou medaili si v neděli vybojovaly ve velké konkurenci nejmenší gymnastky DDM Benešov v soutěži Malého Teamgymu v pražských Vršovicích. Jejich starší kamarádky získaly ve své kategorii 7. místo.Iva Křížková
  • Členka zájmového kroužku DDM Benešov a Střeleckého klubu Benešov Alžbět Dědová získala 1. místo na mistrovství republiky ve střelbě ze vzduchové pistole. Více se dočtete zde.

• Sběr víček pro Toníka pokračuje a díky i vám jsme vybrali již 1 670 kg. Více informací naleznete zde.

 obrázek

Letní tábory 2016

Závaznou přihlášku na dětský letní tábor nebo odborné soustředění si můžete vyzvednout v Domě dětí a mládeže Benešov od 8.2. 2016 od 16.30 do 18.30 hodin a v dalších dnech pak u hlavních vedoucích LT. Přehled LT naleznete zde.

• Vzhledem k novému přihlašování do zájmových kroužků (zahajovací schůzky se v tomto školním roce nekonají) naleznou účastníci a jejich rodiče informace zde

Základní údaje

Zřizovatel
Město Benešov
Adresa
Poštovní 1668, 256 01 Benešov
Telefon
+420 317 721 911
Mobil
+420 603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Ředitelka
Milada Rýdlová
 
Turistická základna DDM Benešov Jablonná nad Vltavou
Alena Bronová, tel.: +420 317 791 115
budova DDM

Kontakty

Telefon
317 721 911
Mobil
603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Webové stránky
http://www.ddmbenesov.cz
Ředitelka DDM
Milada Rýdlová
Statutární zástupce
Milada Rýdlová

Provozní doba


Pondělí - pátek od 8.00 do 18.30 hodin

Charakteristika

Dům dětí a mládeže Benešov je příspěvková organizace, která uskutečňuje vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce a organizace v průběhu celého roku. K této činnosti využívá prostor a zařízení budovy DDM Benešov, Poštovní 1668, místnosti, budovu a areál Turistické základny DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou 44, krytý plavecký bazén Benešov, Sokolovnu, Sportovní halu ZŠ Jiráskova Benešov, taneční sál ZUŠ Benešov, tělocvičnu Gymnázia Benešov. Hlavní činnost DDM Benešov je vymezena §111 Zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších zákonů a Vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem DDM je co nejširší zapojení dětí a mládeže do pravidelné zájmové činnosti. Podařilo se za pomoci zkušených interních pracovníků i externích spolupracovníků zajistit oblasti estetické, sportovní, hudební, přírodovědné a společenskovědní. Dle rozborů KÚ Středočeského kraje se DDM Benešov řadí na přední místa, jak v počtu zájmových útvarů, tak v počtu organizovaných členů. Každý měsíc pořádá DDM Benešov řadu příležitostných akcí, které jsou uvedeny na webových stránkách a v měsičním programu Fantazie. Ten je k dispozici v budově DDM Benešov, Poštovní 1668.

Programy a projekty

projekt SROP
komunitní plánování sociálních služeb v regionu Benešov

 

Preventivní program

Další možnosti činnosti

Spontánní aktivity

Otevřený klub - herna
- možnost zapůjčení společenských her

Venkovní zastřešené hřiště
- možnost sportovních aktivit
 
Turistická základna DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou

Leží v blízkosti Slapské přehrady 25 km od Benešova směr Neveklov.