O nás

Aktuality

•  Zahajovací schůzky zájmových kroužků Domu dětí ZDE..

• Přijďte si zacvičit ! 5.10.2014 od 15.00 hodin "Nedělní cvičení" v Sokolovně Benešov pro všechny děti od 1. do 9. třídy. Předškolní děti mohou cvičit pouze v doprovodu rodičů. S sebou vhodné oblečení a obuv do tělocvičny. Info Mgr. I. Křížková.  

• Děti, pojeďte na P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y ! 26.10. - 29.10.2014, TZ Jablonná nad Vltavou, cena: 700,- Kč (doprava, strava, ubytování, pedag. dozor, odměny, materiál), program: hry a soutěže v podzimní přírodě, výtvarné činnosti, výroba podzimních dekorací..., přihlášky a informace v DDM u Ivany Růžičkové ( tel.: 603 462 352, 607 682 936).

• Pozor, pozor!  Zveme všechny malé i velké na výlet do Prahy  na divadelní představení "Štědrý den u Spejblů". V neděli 14.12.2014. Sraz a odjezd v 9.00 hodin od ZŠ Jiráskova Benešov, návrat kolem 13.00 hodin. Cena 270,- Kč (doprava, vstupenka, pedag. dozor a pojištění). Přihlášky a informace v DDM Benešov u Ivany Růžičkové - mobil: 607 682 936.

• Přehled zájmových kroužků a přihlášku do kroužků na školní rok 2014 - 2015 si můžete prohlédnout zde..

• Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2014 - 2015 si můžete vyzvednout v Domě dětí a mládeže Benešov začátkem června 2014.

•  LETNÍ TÁBORY S DOMEM DĚTÍ A  MLÁDEŽE  BENEŠOV ZDE..

Základní údaje

Zřizovatel
Město Benešov
Adresa
Poštovní 1668, 256 01 Benešov
Telefon/fax
+420 317 721 911
Mobil
+420 603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Ředitelka
Milada Rýdlová
 
Turistická základna DDM Benešov Jablonná nad Vltavou
Alena Bronová, tel.: +420 317 791 115
budova DDM

Kontakty

Telefon
317 721 911
Fax
317 721 911
Mobil
603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Webové stránky
http://www.ddmbenesov.cz
Ředitelka DDM
Milada Rýdlová
Statutární zástupce
Milada Rýdlová

Provozní doba
o prázdninách


Od 23.6. do 30.6. 2014 - od 8.00 do 16.00 hodin

Od 1.7. do 22.8. 2014 bude Dům dětí a mládeže Benešov uzavřen (probíhají letní tábory)

Od 25.8. do 12.9. 2014 - od 8.00 do 16.30 hodin

Charakteristika

Dům dětí a mládeže Benešov je příspěvková organizace, která uskutečňuje vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce a organizace v průběhu celého roku. K této činnosti využívá prostor a zařízení budovy DDM Benešov, Poštovní 1668, místnosti, budovu a areál Turistické základny DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou 44, krytý plavecký bazén Benešov, Sokolovnu, Sportovní halu ZŠ Jiráskova Benešov, taneční sál ZUŠ Benešov, tělocvičnu Gymnázia Benešov. Hlavní činnost DDM Benešov je vymezena §111 Zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších zákonů a Vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem DDM je co nejširší zapojení dětí a mládeže do pravidelné zájmové činnosti. Podařilo se za pomoci zkušených interních pracovníků i externích spolupracovníků zajistit oblasti estetické, sportovní, hudební, přírodovědné a společenskovědní. Dle rozborů KÚ Středočeského kraje se DDM Benešov řadí na přední místa, jak v počtu zájmových útvarů, tak v počtu organizovaných členů. Každý měsíc pořádá DDM Benešov řadu příležitostných akcí, které jsou uvedeny na webových stránkách a v měsičním programu Fantazie. Ten je k dispozici v budově DDM Benešov, Poštovní 1668.

Programy a projekty

projekt SROP
komunitní plánování sociálních služeb v regionu Benešov

 

Minimální preventivní program

Další možnosti činnosti

Herna DDM Benešov
možnost zapůjčení společenských her
Turistická základna DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou

Leží v blízkosti Slapské přehrady 25 km od Benešova směr Neveklov.

Kapacita 37 lůžek (palandy).

Provoz je celoroční se zajištěním celodenní stravy a pitného režimu. Je možnost využit krytý bazén ve VZ Měřín.

Zařízení mohou využít pro svou činnost i ZŠ, SŠ a sdružení pracující s dětmi a mládeží k pořádání výletů, škol v přírodě a víkendových akcí.