O nás

Aktuality

 

• Neděle 1.6.  "Výlet do AQUA Měřín" - pro děti ze všech zájmových kroužků DDM Benešov a ostatní zájemce. Cena: 60,- Kč (pro děti ze ZK DDM Benešov), 130,- Kč (pro ostatní zájemce), info a přihlášky I. Růžičková

V í k e n d  s  a t l e t i k o u -  v Turistické základně Domu dětí a mládeže Benešov - Jablonná nad Vltavou, pro děti ze ZK DDM Benešov i ostatní zájemce. Termín: 25.4. - 27.4.2014. Program: hry a soutěže v jarní přírodě, atletické disciplíny s pomůckami dětské atletiky, táborák s opékáním špekáčků... Cena: 520,- Kč, info a přihlášky v DDM Benešov u I. Růžičkové.

Dům dětí a mládeže Benešov nabízí poslední volná místa na příměstských táborech: 14. - 18.7.2014 (hl. vedoucí M. Rýdlová), 25. - 29.8.2014 (hl. ved. L. Strachotová). Cena: 1050,- Kč, info a přihlášky v DDM Benešov.

• LETNÍ TÁBORY S DOMEM DĚTÍ A  MLÁDEŽE  BENEŠOV ZDE..

Upozornění pro děti přihlášené do zájmového kroužku DDM Benešov  A E R S O F T !!!

Zájmový kroužek Aersoft bohužel v novém sále DDM Benešov probíhat nemůže. Pokud se nám podaří získat pro tento ZK odpovídající prostory, budeme Vás kontaktovat telefonicky. Informace u Lídy Strachotové.

Základní údaje

Zřizovatel
Město Benešov
Adresa
Poštovní 1668, 256 01 Benešov
Telefon/fax
+420 317 721 911
Mobil
+420 603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Otevřeno
pondělí - pátek: 08:00 - 16:30 hodin
Ředitelka
Milada Rýdlová
 
Turistická základna DDM Benešov Jablonná nad Vltavou
Alena Bronová, tel.: +420 317 791 115
Stanislava Hokeová - objednávky pobytů, tel.: +420 317 721 911, GSM: +420 603 462 352
budova DDM

Kontakty

Telefon
317 721 911
Fax
317 721 911
Mobil
603 462 352
E-mail
info@ddmbenesov.cz
Webové stránky
http://www.ddmbenesov.cz
Ředitelka DDM
Milada Rýdlová
Statutární zástupce
Milada Rýdlová

Provozní doba

DDM Benešov - každý všední den od 8.00 do 16.30 hodin

Charakteristika

Dům dětí a mládeže Benešov je příspěvková organizace, která uskutečňuje vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce a organizace v průběhu celého roku. K této činnosti využívá prostor a zařízení budovy DDM Benešov, Poštovní 1668, místnosti, budovu a areál Turistické základny DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou 44, krytý plavecký bazén Benešov, Sokolovnu, Sportovní halu ZŠ Jiráskova Benešov, taneční sál ZUŠ Benešov, tělocvičnu Gymnázia Benešov. Hlavní činnost DDM Benešov je vymezena §111 Zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších zákonů a Vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním úkolem DDM je co nejširší zapojení dětí a mládeže do pravidelné zájmové činnosti. Podařilo se za pomoci zkušených interních pracovníků i externích spolupracovníků zajistit oblasti estetické, sportovní, hudební, přírodovědné a společenskovědní. Dle rozborů KÚ Středočeského kraje se DDM Benešov řadí na přední místa, jak v počtu zájmových útvarů, tak v počtu organizovaných členů. Každý měsíc pořádá DDM Benešov řadu příležitostných akcí, které jsou uvedeny na webových stránkách a v měsičním programu Fantazie. Ten je k dispozici v budově DDM Benešov, Poštovní 1668.

Programy a projekty

projekt SROP
komunitní plánování sociálních služeb v regionu Benešov

 

Minimální preventivní program

Další možnosti činnosti

Herna DDM Benešov
možnost zapůjčení společenských her
Turistická základna DDM Benešov v Jablonné nad Vltavou

Leží v blízkosti Slapské přehrady 25 km od Benešova směr Neveklov.

Kapacita 37 lůžek (palandy).

Provoz je celoroční se zajištěním celodenní stravy a pitného režimu. Je možnost využit krytý bazén ve VZ Měřín.

Zařízení mohou využít pro svou činnost i ZŠ, SŠ a sdružení pracující s dětmi a mládeží k pořádání výletů, škol v přírodě a víkendových akcí.

V případě zájmu kontaktujte Stanislavu Hokeovou, DDM Benešov, tel.: 317 721 911, 603 462 352.