Obsah

Letní prázdiny s Domem dětí a mládeže Benešov

Přehled letních táborů a soustředění 2022

Pobytové akce

1Příměstské tábory a odborná soustředění

1

Své dítě můžete na dětský letní tábor nebo odborné soustředění přihlásit osobně v Domě dětí a mládeže Benešov, telefonicky na čísle 603 462 352 nebo e-mailem (viz hl. vedoucí) a to od 1. 2. 2022.

Na letní tábory a soustředění budou přednostně zapsány děti, které se již s DDM Benešov táborů v minulém roce zúčastnily a děti, které jsou členy zájmových kroužků DDM Benešov.