Obsah

Jak přihlásit dítě na vybraný ZK?

1) Otevřete si stránku ddmbenesov.iddm.cz

12) Založte si nový účet (v případě, že ho již máte, pokračujte dalším krokem)

Vyplňte e-mail, heslo, kontrolní heslo, jméno a příjmení zákonného zástupce.

2

Na Vámi zadaný e-mail přijde validační e-mail, ve kterém kliknutím na modrý odkaz potvrdíte registraci.

3

3) Přihlaste se ke svému účtu 

1

 

4) Vyberte v menu "KROUŽKY" a daný kroužek na který chcete, aby Vaše dítě chodilo (v tomto návodu je vybrán kroužek "Pokus")

6

5) Po rozkliknutí vybraného kroužku se zobrazí podrobnější informace a kliknutím na tlačítko "Přihlásit" se dostanete do dalšího kroku

2

6) Vyberte z nabízených možností a pokračujte dále

U "Účastníka" se možností "Nový účastník" míní dítě, které ještě nenavštěvovalo ZK

3

5

7) V dalším kroku zkontrolujte údaje, případně je u "Nového účastníka" vyplňte

6

 

8) Souhlasy podle GDPR - zůstává stejný

119) Přihláška je odeslána a zaevidována

Nyní je Vaše dítě evidováno jako čekatel na přihlášení (podle volných míst) a  v tomto systému můžete sledovat, zda dítě bylo přihlášeno, či ne. 

12Na další kroužek přihlásíte dítě stejným způsobem.