Obsah

Omezení provozu

Na základě usnesení vlády ČR, Dům dětí a mládeže Benešov omezuje svou činnost. Do konce října 2020

nebude probíhat zájmové vzdělávání. 

Na konci školního roku vyhodnotíme situaci, kolik kroužků proběhlo a případně na žádost vrátíme poměrnou část úplaty. O peníze určitě nepříjdete.  

Příznaky

V případě, že účastník má příznaky respirační infekce (horečka, kašel, rýma), bude voláno rodičům pro okamžité vyzvednutí. 

Vstup do budovy

Do budovy mají vstup povolen pouze účastníci zájmových kroužků. Ostatní čekají před budovou. V případě potřeby informace, zvoňte.

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky (ZK) začnou dle rozpisu. Na začátek ZK může účastník počkat v budově (vyčleněná místnost). 

Při vstupu do budovy má účastník na sobě roušku, vydezinfikuje si ruce a pokračuje do klubovny. 

2. stupeň a starší po celou dobu v rouškách (netýká se sportovních ZK).  Účastník dodržuje všechny pokyny zaměstnanců DDM. Při chůzi na chodbách, na WC se co nejvíce vyvaruje blízkému kontaktu s jinou osobou.

Příležitostné akce

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebude DDM do odvolání organizovat žádné příležitostné akce pro veřejnost. 

Úklid

DDM zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel,...