Obsah

Znovuotevření Domu dětí a mládeže Benešov

Typ: ostatní
1. 11. 3. 2020 – Ukončení ZK v DDM Benešov – COVID - 19.
2. Poměrná část poplatku za ZK bude všem vrácena v červnu.
3. Na e-mail zaslat číslo účtu.
4. Účastník nadále může navštěvovat ZK, které budou probíhat ZDARMA (viz. přehled).
5. Nutno potvrdit účast telefonem nebo e–mailem.
6. Na 1. schůzce odevzdat Čestné prohlášení.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

provoz DDM Benešov bude v omezeném režimu zahájen v pondělí 18. 5. 2020. Bohužel nemůžeme při splnění všech hygienických požadavků otevřít všechny zájmové kroužky z naší nabídky pro tento školní rok. Přehled vybraných ZK, které zahájí svou činnost od 18. 5. 2020 do 26. 6. 2020 naleznete zde.  

Všem účastníkům bude vrácena poměrná část úplaty za ZK v průběhu měsíce června na účet. Je nutné zaslat číslo účtu, na který částku zašleme (info@ddmbenesov.cz).

Znovuotevřené kroužky od 18. 5. 2020 jsou ZDARMA. Není garantována výuka původním pedagogem volného času ani přítomnost v původní klubovně.

Prosíme o důkladné zvážení, zda se vaše dítě bude vzájemně vzdělávat i nadále v DDM Benešov a nespadá do rizikové skupiny  viz. Čestné prohlášení.

Pokud může a chce vaše dítě pokračovat v zájmovém kroužku, který již navštěvovalo je nutné potvrdit účast telefonicky (317 721 911, 603 462 352) nebo e-mailem (info@ddmbenesov.cz) nejdéle do 15.5.2020.

Provozní pokyny pro účast v ZK DDM Benešov

 1. Účastník vstupuje do budovy v roušce.
 2. Vstup do prostor DDM je povolen pouze účastníkům (vstup rodičům, zákonným zástupcům je zakázán).
 3. Je nutno zabránit shromažďování osob v budově (šatny) účastníci budou přicházet 5 minut před zahájením kroužku před budovu, kde budou v rouškách a budou udržovat rozestup 2 m. Tam si je vyzvedne vedoucí ZK a dohlédne, že si po přezutí umyjí a vydezinfikují ruce.
 4. Při vstupu do DDM (na 1. schůzce ZK) předá účastník pedagogickému pracovníkovi „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – podepsané.
  Bez podepsaného „ Čestného prohlášení“ nebude účastník vpuštěn do prostor DDM. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 5. Ve společných prostorách (chodby, šatny, WC)se musí účastníci pohybovat pouze v rouškách.
 6. V učebnách při dodržení rozestupu 2 m lze být bez roušky (pouze se souhlasem pedagogického pracovníka).
 7. Účastník si na činnost přinese 2 roušky a sáček na uložení roušek.
 8. Účastník dodržuje všechny pokyny zaměstnanců DDM.
 9. Při činnostech dodržuje rozestupy mezi účastníky 2 m (minimálně 1,5 m). Při chůzi na chodbách, na WC se co nejvíce vyvaruje blízkému kontaktu s jinou osobou.
 10. Maximální počet účastníků ve skupině je 4 - 15 osob (z důvodu hygienických požadavků).
 11. DDM zajistí zvýšenou dezinfekci úklidu všech povrchů a prostor dle pokynů MŠMT.

 

V Benešově 7.5.2020                                            Milada Rýdlová

                                                                             ředitelka DDM

 

 

 

 


Vytvořeno: 7. 5. 2020
Poslední aktualizace: 7. 5. 2020 10:27
Autor: Milada Rýdlová